Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Test

Voda

V průběhu laboratorních prací žáci změří hustotu pomocí hustoměru a vysvětlí jeho fungování. Na základě naměřených hodnot rozhodnou o vzájemném uspořádání vrstev nemísitelných kapalin různé hustoty

 Na základě  pozorování a měření opraví svoji intuitivní představu o tvaru padající kapky. V další úloze zanalyzují neznámé vzorky vody a zjistí, jak ovlivňuje tvrdost vody spotřebu pracího prášku. Seznámí se také s metodami odstraňování tvrdosti vody. Žáci se prostřednictvím jednoduchých experimentů také blíže seznámí s pojmem povrchové napětí. Dále prakticky zjistí a teoreticky zdůvodní odlišné chování tělesa v kapalinách různé hustoty. V další úloze ověří závislost hydrostatického tlaku na hloubce a objeví souvislost mezi touto zákonitostí a existencí hydrostatické vztlakové síly.

Učivo dle RVP: Měřené veličiny - hmotnost, objem a hustota látky, vlastnosti látek a těles, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny, Archimédův zákon - vztlaková síla; chování těles v klidných tekutinách, voda - pitná, tvrdost vody, detergenty, měření pH   

Typ programu
Laborky v iQPARKU
Cílové předměty
Chemie, Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
70 Kč
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25