Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Test

To je síla!

Připomeneme si pojmy síla a newton. Ukážeme si řadu experimentů na všechny tři Newtonovy pohybové zákony. Následovat budou pokusy týkající se tření, těžiště a vlivu rozložení hmoty na rychlost rotace.

Připomeneme si, co je to síla a jak velký je 1 newton.

Největší část programu budeme věnovat Newtonovým zákonům a silám, které proti pohybu působí. Začneme zákonem setrvačnosti a setrváním jak v klidu, tak v pohybu. Přejdeme na názornou demonstraci zákona síly a pak si ukážeme zákon akce a reakce v praxi. Prozkoumáme, na čem závisí velikost třecí síly smykového tření, porovnáme smykové tření s valivým a zdůrazníme průkopnický vynález kola.

Žáci zkusí najít těžiště nepravidelného tělesa. Neopomeneme se zabývat vlivem rozložení hmoty tělesa na rychlost rotace. Dáme si i jednu adrenalinovou soutěž v přetahování žáků, která jim pomůže pochopit rozklad sil a důležitost působení silou ve směru zamýšleného pohybu.
 

Učivo dle RVP: Gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí, třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi, výslednice dvou sil, Newtonovy zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí, těžiště.

 

Typ programu
Science show
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
50 Kč
Délka programu
40 min.
Počet osob
20 - 50