Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

NOVINKA - Mapa lidského těla II.

Při tomto pokračování laborky Mapa lidského těla I. žáci projdou další orgánové soustavy: oběhovou a kosterní (včetně např. pozorování kostní dřeně) a budou se věnovat také očním vadám a barvocitu.

Prozkoumají anatomický model oběhové soustavy a rozmístění tepen a žil. Pod mikroskopem si prohlédnou stavbu červené kostní dřeně. Na modelu lidského srdce zjistí rozmístění srdečních chlopní a zamyslí se nad jejich funkcí. Na mikroskopickém preparátu si prohlédnou složení lidské krve. Pomocí anatomického modelu mozku prozkoumají jeho jednotlivé části a pod mikroskopem Purkyňovy buňky mozečku. Ze smyslů se zaměří na zrak a sluch. Zjistí, jak pracuje oční čočka a objasní příčinu krátkozrakosti a dalekozrakosti. Vyzkouší si také test barvocitu. Na anatomickém modelu ucha odhalí rozmístění sluchových kůstek a Eustachovy trubice. Prohlédnou si anatomický model zárodku člověka a sestaví obrázky buněčného jádra, chromozomu a DNA. V posledním úkolu rozpoznají předložené kosti lidského těla a zakreslí jejich umístění v lidském těle.

Učivo dle RVP: anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí těla, orgány, orgánové soustavy (oběhová, řídící, smysly, rozmnožovací); fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka; dědičnost a proměnlivost organismů 

 

Typ programu
Laborka
Cílové předměty
Biologie, Přírodověda
Vhodné pro ročníky
Cena
70 Kč
Délka programu
60 min. (laboratoř) + 60 min. (expozice)
Počet osob
15 - 25