Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Test

Hravá voda

V programu jsou experimentálně ukázány fyzikální jevy a veličiny jako nestlačitelnost kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, měrná tepelná kapacita, vliv atmosférického tlaku na teplotu varu, povrchové napětí a konečně i hustota, k jejímuž pochopení nám pomůže mj. efektní smíchání kapalného dusíku s vroucí vodou.

Demonstraci pokusů začneme nestlačitelností kapalin a využitím tohoto jevu v hydraulických zařízeních. Přejdeme na Pascalův zákon, platný pro kapaliny v uzavřených nádobách, a hydrostatický tlak, známý z nádob otevřených.

Žáci si sami vyzkouší, že voda může díky velké měrné tepelné kapacitě pojmout značné množství tepla, a uvidí, že teplota varu kapalin závisí na okolním atmosférickém tlaku.

Několika pokusy žákům předvedeme důsledky povrchového napětí: na vodní hladině se udrží i předměty s větší hustotou, než má voda, sítko znemožní vytékání vody z nádoby, lektor vytvoří tajuplnou kuličku z vody.
V poslední fázi přejdeme k vysvětlení problematického termínu hustota. V mikrovlnce necháme zvětšit balónek plný vody. V odměrném válci ukážeme proudění teplé vody vzhůru, které je hnacím motorem mořských proudů, stejně jako je vzestupné proudění teplého vzduchu příčinou větru. Pomocí jednoduchého experimentu odvodíme Archimédův zákon a velkolepou explozí předvedeme, jak se mění objem studeného kapalného dusíku při kontaktu s horkou vodou.

Učivo dle RVP: Přeměny skupenství - skupenské teplo, vypařování, hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny, Pascalův zákon - hydraulická zařízení, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem a hloubkou, Archimédův zákon - vztlaková síla, povrchové napětí, index lomu.

Typ programu
Science show
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
50 Kč
Délka programu
40 min.
Počet osob
20 - 50