Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Test

Energie

Studenti zjistí, jaká je závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků.V rámci těchto laborek žáci provedou a vyhodnotí několik experimentů, při nichž dochází k přenosu energie či přeměně její formy. Na dalších stanovištích porovnají účinnost různých způsobů, jak bránit únikům energie, a seznámí se s energetickou bilancí chemických reakcí.

 Dále porovnají výsledné napětí naměřené na zdrojích spojených sériově a paralelně. V průběhu programu odhalí účel a způsob fungování solárního kolektoru a porovnají tepelně izolační vlastnosti různých způsobů zasklení. Objeví, jak funguje galvanický článek a porovnají elektrochemické vlastnosti různých kovů.
Na modelu si studenti vyzkouší regulaci otáček větrné turbíny a také objeví, jak napětí měřené na svorkách zdroje závisí na jeho zatížení. V další úloze zjistí, že rozpouštění solí může mít kladné i záporné tepelné zabarvení, budou pracovat s pojmy exotermní a endotermní děj. Na základě získaných poznatků pochopí využití rozpouštěcího tepla v praxi. V průběhu laboratorního cvičení aplikují své znalosti o vzájemných přeměnách, přenosu a zachovávání energie a také zjistí, že konáním mechanické práce dochází ke zvyšování vnitřní energie.
 
Učivo dle RVP pro SŠ: Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, střídavý proud - výkon střídavého proudu, elektrický proud v látkách - Ohmův zákon pro uzavřený obvod, výroba elektrického proudu chemickou cestou, tepelné změny při chemických reakcích, rychlost chemických reakcí
 
Učivo dle RVP pro ZŠ: Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaický článek, solární kolektor; elektrický obvod, způsoby šíření tepla, formy energie, vnitřní energie, mechanická práce, vzájemné přeměny energie, zákon zachování energie, chemická reakce, klasifikace chemických reakcí, chemie a elektřina,kyseliny, hydroxidy,soli.
 
Typ programu
Laborky v iQPARKU
Cílové předměty
Chemie, Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
60 Kč
Délka programu
90 - 120 min.
Počet osob
15 - 25