Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

MAP Liberecko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP Liberecko II)

Test

IQLANDIA o.p.s. se od 1. 5. 2019 stala partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP II - Liberecko), ve kterém zajišťuje realizaci aktivit komplexního rozvoje polytechnického vzdělávání napříč všemi ZŠ ORP Liberec, speciální programy bude realizovat též pro děti z MŠ a pedagogy ZŠ a MŠ.

Pod záštitou IQLANDIA, o.p.s. je organizován také klub učitelů polytechnických a přírodovědných předmětů, který učitelům poskytuje návody na zatraktivnění výuky těchto předmětů.
Významným způsobem tak partner přispívá k efektivní vazbě školních znalostí a dovedností žáků ZŠ.

DNY POLYTECHNICKÉHO ROZVOJE PRO ŽÁKY

Bude pořádáno celkem 50 dnů v iQLANDII pro žáky ZŠ, pro něž byly vytvořeny 4 speciální výukové programy.
Jedná se o vzdělávací programy zaměřené na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce.
 

Parametry a kritéria výukových programů:

V tuto chvíli je možno si vybrat jeden ze připravených 13 termínů pro rezervace škol – rezervace budeme přijímat od pondělí 16. prosince 2019 od 6:00 (na dřívější rezervace nebude brán zřetel).
Prosíme, vezměte na vědomí, že stanovené termíny a časy programů nelze jakkoli měnit.
Max. kapacita jednoho dne pro žáky v iQLANDII je 50 žáků.
Programy začínají v 9h ráno a délka programu je cca 4,5 hodiny.

Každá škola má nárok na objednání jednoho programu.
 

Postup rezervace pro školy:

Pro rezervaci Dnů polytechnického rozvoje, prosím postupujte dle následujících kroků.
1) Zvolte koordinátora, tj. pouze 1 zodpovědnou osobu, která bude zajišťovat rezervaci za celou školu a komunikovat s koordinátorem aktivit v iQLANDII.
2) Vyberte si nejvhodnější program dle anotací jednotlivých programů - viz tabulka níže.
3) Vyberte z harmonogramu návštěv vyhovující termín, včetně (alespoň) jedné záložní varianty. Je důležité sledovat aktuální harmonogram níže, jsou do něj průběžně zaznamenávány již rezervované termíny jiných škol.
4) Prosím koordinátora každé školy, aby zaslal zvolený výběr výhradně emailem na bartosikova@iqlandia.cz, předmět emailu: MAP Liberecko II, obsah emailu: název školy, za každý zvolený program jeho název a termín (+ náhradní termín), předpokládaný počet žáků a ročník.
 

přeškrtnutá pole program obsazen

 

Anotace programové nabídky:

Člověk a jeho evoluce

Zaměření: Přírodopis
Určeno pro ročníky: 6. - 7.
Popis programu:
Výukový program je kombinací filmové projekce v Planetáriu a práce v expozici Člověk, doplněné o tematické pracovní listy.
Filmová projekce v Planetáriu s názvem Přírodní výběr je průřezem evoluční teorie a životem Charlese R. Darwina a je zaměřena z větší části na přírodní, z menší pak na pohlavní výběr.
Expozice Člověk je zaměřena na anatomii a fyziologii lidského těla.
Pracovní listy se věnují měření výšky těla, vitální kapacity plic, krevního tlaku a tepové frekvenci, minutovému objemu srdce.
Příslušná měření se provádějí s pomocí interaktivních exponátů.
Pracovní listy Člověk a jeho schopnosti + planetárium (film Přírodní výběr)

Termín Škola
10. ledna 2020 ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25
4. února 2020

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace

4. března 2020 Základní škola TGM, J.A.Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou

Geologie a vesmír

Zaměření: Fyzika, Zeměpis, Přírodopis
Určeno pro ročníky: 8. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací filmové projekce v Planetáriu a práce v expozicích Geo a Geolab, doplněné o tematické pracovní listy.
Filmová projekce Cesta časem je průřezem existencí vesmíru od jeho počátku po současnost, a to jak s ohledem na kosmologii, astronomii a astrofyziku, tak na vznik a vývoj života na Zemi.
Expozice Geo a Geolab jsou zaměřeny na geologii a astronomii.
Pracovní listy se věnují geologickým obdobím a pohybu litosférických desek, horotvorným procesům, seismologii a topografii, a jsou vyplňovány s pomocí interaktivních exponátů.
Pracovní listy Geo a Geolab + planetárium (film Cesta časem)

Termín Škola
28. ledna 2020

Základní škola Chrastava

17. února 2020 ZŠ s Rvj. Husova, Liberec
8. dubna 2020

ZŠ Vratislavice n. N.

Průlet Sluneční soustavou

Zaměření: Fyzika, Zeměpis
Určeno pro ročníky: 6. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací živě uváděného pořadu v Planetáriu a práce v expozici Kosmo, doplněné o tematické pracovní listy.
Pořad Do vesmíru a zase zpátky je zaměřen na Sluneční soustavu, její vznik, vývoj, současný stav, její okolí a postavení v rámci Galaxie.
Expozice Kosmo je zaměřena na astronomii a kosmonautiku.
Pracovní listy se věnují měsíčním fázím, rotaci Země, vlastnostem planet Sluneční soustavy a gravitačnímu působení planet.
Pracovní listy KOSMO + planetárium (živě uváděný pořad Sluneční soustava)
 

Termín Škola
21. ledna 2020 Základní škola, Liberec Kaplického 384, p.o.
27. února 2020 ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou
11. května 2020

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43

Živelná věda

Zaměření: Fyzika, Chemie
Určeno pro ročníky: 6. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací poutavých, motivačních, fyzikálních či chemických experimentů a práce v expozici Živly, doplněné o tematické pracovní listy.
Experimenty jsou prováděny formou frontální show.
Expozice Živly je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a účinky přírodních sil.
Pracovní listy se věnují přeměnám energie, solárnímu ohřevu, využití fotovoltaiky, účinkům větru, zemětřesení, aj.
Pracovní listy ŽIVLY + science show

Termín Škola
28. ledna 2020 ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o
25. března 2020 ZŠ Oblačná Liberec
8. dubna 2020 ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec
9. června 2020

ZŠ Česká, Liberec

DNY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

PEDAGOGY

V rámci projektu MAP Liberecko II budou realizovány 3 dny polytechnického vzdělávání pro pedagogy ZŠ.
Témata seminářů se budou věnovat dynamickým místům kurikula, novým technologiím a badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů.

O účastníky vzdělávací akce se postarají odborní lektoři science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání.
 

První seminář - 3D tisk a robotika

Dne 24. 10. 2019 od 9:00h do 14:00h.

Koná se v iQFABLABU (3. patro iQPARKU)

Jaké dovednosti budou od žáků dnešních škol očekávány v budoucnosti?
Již dnes se ve firmách setkáváme se stále větší mírou automatizace, potřebou spolupráce v týmu a poptávkou po lidech se schopností kreativně myslet.
Toto jsou oblasti, které rozvíjí polytechnické vzdělávání.  

Na setkání se účastníci seznámí s využitím robotických hraček a stavebnic ve formální i neformální výuce.
Informatické myšlení potřebné k ovládání robotů můžeme u žáků rozvíjet pomocí jednoduchého programování, které si ukážeme na praktických příkladech.
Velkou inovací v současném průmyslu je také technologie 3D tisku, proto si vyzkoušíme proces výroby od 3D modelu k finálnímu prototypu.
 

Prosíme o zaslání rezervace na email: rezervace@iqlandia.cz do 17. 10. 2019; do předmětu emailu napište MAP Liberecko II a do emailu udejte celé své jméno.