Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací moduly

pro liberecké školy

Test

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020  uvádí, že současné děti a mládež jsou charakterizováni jako konzumní, zážitkoví, mediální apod. a je třeba tyto trendy a potřeby reflektovat i do systému vzdělávání. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody a moduly.

Ve výukových modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování si dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit. 

Upozornění! Každá škola má nárok maximálně na 6 vzdělávacích modulů. Jeden modul = jedna třída (max. 25 žáků). Pokud zůstanou volné moduly, budou  po skončení přijímání rezervací nabídnuty školám, které o to projeví zájem. 

Popis tematických vzdělávacích modulů pro základní školy:

  • Délka modulu 100 - 240 minut (práce v laboratoři, Planetáriu či iQFABLAB dílně, práce v expozicích s tematickými exponáty)
  • Důraz na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)
  • Podpora kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využití moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využití zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů)
  • Využití expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů

Vyberte si program a zaregistrujte se u naší konzultantky pro školy na e-mailu rezervace@iqlandia.cz

Přeškrtnutý termín  = program obsazen nebo proběhl

Planetárium pro nejmenší - anotace + termíny

Žáci s osvojí základní poznatky o Sluneční soustavě, představu o její velikosti, obraz Země z vesmíru a její umístění ve Sluneční soustavě, střídání dne a noci, pohyb Slunce po obloze, způsoby cestování do kosmu a zpět, jak funguje skafandr a další vesmírné zajímavosti.

Určeno pro žáky 1. - 4. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v planetáriu a v expozici iQLANDIE.

 

Termín Škola
18. března 2020 od 8:00 ZŠ Na Výběžku
26. března 2020 od 8:00 ZŠ Švermova
26. března 2020 od 11:00 ZŠ Jabloňová
17. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Sokolovská
17. dubna 2020 od 11:00 ZŠ Dobiášova
28. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Švermova
28. dubna 2020 od 11:00 MŠ Čtyřlístek
14. května 2020 od 8:00 ZŠ Dobiášova
14. května 2020 od 11:00 MŠ Matoušova
20. května 2020 od 9:30 MŠ Sedmikráska
21. května 2020 od 8:00 MŠ Dětská

Voda nad zlato - anotace + termíny

Žáci si osvojí zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici.

Termín Škola
6. března 2020 od 9:00 ZŠ Dobiášova
6. března 2020 od 10:30 ZŠ Ještědská
17.březen 2020 od 9:30 MŠ Klášterní
20. března 2020 od 9:00 MŠ Jeřmanická
20. března 2020 od 10:30 ZŠ Na Výběžku
1. dubna 2020 od 9:00 ZŠ Sokolovská
1. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Broumovská
29. dubna 2020 od 9:00 MŠ Stromovka
29. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Broumovská
22. května 2020 od 9:00 MŠ Stromovka
22. května 2020 od 10:30 ZŠ Aloisina Výšina (J. Šírlová)

Lidské smysly - anotace + termíny

Žáci si rozvojí a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici.

Termín Škola
18. března 2020 od 9:00 MŠ Jeřmanická
18. března 2020 od 10:30 MŠ Srdíčko
31. března 2020 od 9:00 ZŠ Lesní
31. března 2020 od 10:30 ZŠ Lesní
3. dubna 2020 od 9:00 MŠ Matoušova
3. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Jabloňová
9. dubna 2020 od 9:00 ZŠ Broumovská
17. dubna 2020 od 9:00 ZŠ Lesní
17. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Lesní
19. května 2020 od 9:00 MŠ Stromovka
19. května 2020 od 10:30 MŠ Klubíčko

Roboti pro nejmenší- anotace + termíny

Žáci se seznámí s několika typy jednoduchých robotů, vyzkouší si jejich ovládání a plnění úkolů přizpůsobených dovednostem dětí. Na děti čeká mimojiné robot housenka a včelka a také malý robot ozobot, který se pohybuje podle barevných kódů nakreslených dětmi na papír.

Učitelé mají během tohoto programu možnost vidět děti v akci s různými roboty a posoudit možné zařazení aktivit do výuky.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ a pro předškolní děti z MŠ. Program trvá 120 - 180 minut, z toho 45 minut v laboratoři a zbytek času tvoří samostatné experimentování v expozicích iQPARKU.  

Termín Škola
15. dubna 2020 od 9:00 ZŠ Švermova
15. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Jabloňová
12. května 2020 od 9:00 ZŠ Švermova
12. května 2020 od 10:30 ZŠ Jabloňová
15. května 2020 od 9:00 MŠ Klubíčko
15. května 2020 od 10:30 ZŠ Jabloňová
18. května 2020 od 9:00 MŠ Matoušova
18. května 2020 od 10:30 MŠ Čtyřlístek
25. května 2020 od 9:00 MŠ Srdíčko
25. května 2020 od 10:30 ZŠ Jabloňová

Sluneční soustava - anotace + termíny

Žáci si osvojí vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici)

Určeno pro žáky 5. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v planetáriu a expozicích iQLANDIE.

Termín Škola
19. března 2020 od 8:00  
19. března 2020 od 11:00  
7. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Husova
7. dubna 2020 od 11:00 ZŠ Husova
23. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Broumovská
23. dubna 2020 od 11:00  
5. května 2020 od 8:00  
5. května 2020 od 11:00 ZŠ Broumovská
15. května 2020 od 8:00 ZŠ Sokolovská
15. května 2020 od 11:00 ZŠ Broumovská

Země jako vesmírné těleso - anotace + termíny

Žáci si osvojí představu o postavení Země ve vesmíru, vznik Sluneční soustavy, tvorbu planet, složení planety Země, průzkum Sluneční soustavy, pohyby Země a jejich důsledky. Vliv atmosféry a její složení, skleníkový efekt, mořské proudy, pohyby kontinentů, tektonická činnost.

Určeno pro žáky 6. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Program probíhá v planetáriu a v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
20. března 2020 od 8:00  
20. března 2020 od 11:00  
16. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Švermova
16. dubna 2020 od 11:00 ZŠ Švermova
24. dubna 2020 od 8:00  
24. dubna 2020 od 11:00  
6. května 2020 od 8:00  
6. května 2020 od 11:00 ZŠ Dobiášova
20. května 2020 od 8:00  
20. května 2020 od 11:00 ZŠ Na Výběžku

Lidské tělo - expozice: anotace + termíny

Žáci si osvojí poznatky o stavbě a funkci lidského těla a jeho částí - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, smysly - hmat, čich, chuť; kůže - termoreceptory, hmatové receptory, termoregulace.

Určeno pro žáky 6. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
1. 27. března 2020 od 8:00 ZŠ Sokolovská
2. 14. května 2020 od 8:30 ZŠ Česká
3. 23. dubna 2020 od 8:30 ZŠ Česká
4. 15. dubna 2020 od 8:30 ZŠ Na Výběžku
5. Termín na objednání.  
6. Termín na objednání.  
7. Termín na objednání.  
8. Termín na objednání.  
9. Termín na objednání.  
10. Termín na objednání.  

Smysly - expozice: anotace + termíny

Žáci si osvojí rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) (modul probíhá v expozici).

Určeno pro žáky 6. - 8. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
1. 25. března 2020 od 10:30 ZŠ Aloisina Výšina (K. Šírová)
2. 14. května 2020 od 8:40 ZŠ Česká
3. 23. dubna 2020 od 8:30 ZŠ Česká
4. 9.dubna 2020 od 9:00 ZŠ Kaplického
5. Termín na objednání.  
6. Termín na objednání.  
7. Termín na objednání.  
8. Termín na objednání.  
9. Termín na objednání.  
10. Termín na objednání.  

Magnetománie: anotace + termíny

Jak funguje magnet a k čemu je užitečný? V programu věnovaném základním vlastnostem magnetů zjistí děti, že magnet má vždy dva póly a že existují různé druhy magnetů. Na několika hravých aktivitách a magnetických stavebnicích prakticky prozkoumají vlastnosti magnetů.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ a pro předškolní děti z MŠ. Program trvá 120 - 180 minut, z toho 45 minut v laboratoři a zbytek času tvoří samostatné experimentování v expozicích iQPARKU.  

Termín Škola
4. března 2020 od 9:00 ZŠ Sokolovská
4. března 2020 od 10:30  
16. března 2020 od 9:00 MŠ Klubíčko
16. března 2020 od 10:30  
30. března 2020 od 9:00 MŠ Jeřmanická
30. března 2020 od 10:30 MŠ Bertík
2. dubna 2020 od 9:00 MŠ V Zahradě
2. dubna 2020 od 10:30 ZŠ Dobiášova
16. dubna 2020 od 9:00 MŠ Beruška
16. dubna 2020 od 10:30 MŠ Kamarád

Chytrá dílna - iQFABLAB

Žáci si osvojí digitalizace výrobního procesu, základní manuální zručnost, 3D tisk, 3D modelování, vektorová grafika, práce se dřevem a ručním  nářadím, robotika (modul probíhá v  iQFABLABu).

Určeno pro žáky 6. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v iQFABLABU.

Bližší informace k modulům.

Termín Škola
26. února 2020 od 8:00  
27. února 2020 od 8:00  
28. února 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Dřevo/Laser
2. března 2020 od 8:00  
3. března 2020 od 8:00  
6. března 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Dřevo/Laser
16. března 2020 od 8:00 ZŠ Sokolovská, 3D tisk
17. března 2020 od 8:00 ZŠ Lesní, Dřevo/Laser
18. března 2020 od 8:00 ZŠ Lesní, Dřevo/Laser
31. března 2020 od 8:00  
1. dubna 2020 od 8:00  
2. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Dobiášova, 3D tisk
3. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Dřevo/Laser
6. dubna 2020 od 8:00  
7. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Husova
8. dubna 2020 od 8:00  
15. dubna 2020 od 8:00  
16. dubna 2020 od 8:00 ZŠ Broumovská, 3D tisk
17. dubna 2020 od 8:00  
27. dubna 2020 od 8:00  
29. dubna 2020 od 8:00  
30. dubna 2020 od 8:00  
4. května 2020 od 8:00  
5. května 2020 od 8:00  
6. května 2020 od 8:00  
11. května 2020 od 8:00  
12. května 2020 od 8:00  
14. května 2020 od 8:00  
15. května 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Dřevo/Laser
18. května 2020 od 8:00  
19.  května 2020 od 8:00  
20. května 2020 od 8:00 ZŠ Na Výběžku, Dřevo/Laser
22. května 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Dřevo/Laser
25. května 2020 od 8:00  
26. května 2020 od 8:00  
27. května 2020 od 8:00 ZŠ Na Výběžku, Dřevo/Laser
28. května 2020 od 8:00 ZŠ Česká, Dřevo/Laser
29. května 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Plotr
1. června 2020 od 8:00  
2. června 2020 od 8:00  
3. června 2020 od 8:00  
5. června 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, Lego Mindstorms
15. června 2020 od 8:00  
16. června 2020 od 8:00  
17. června 2020 od 8:00  
18. června 2020 od 8:00  
19. června 2020 od 8:00 ZŠ Kaplického, 3D TISK
22. června 2020 od 8:00  
23. června 2020 od 8:00  
24. června 2020 od 8:00  
25. června 2020 od 8:00  
26. června 2020 od 8:00  

Energie a živly - expozice: anotace + termíny

Expozice Živly, badatelská aktivita s Teslovým transformátorem, ohnivé tornádo, pracovní listy Živly.

Určeno pro žáky 7. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
1. 29. května 2020 od 8:30 ZŠ Česká
2. Termín na objednání.  
3. Termín na objednání.  
4. Termín na objednání.  
5. Termín na objednání.  
6. Termín na objednání.  
7. Termín na objednání.  
8. Termín na objednání.  
9. Termín na objednání.  
10. Termín na objednání.  

Tematické vzdělávací moduly podpořilo statutární město Liberec.

Logo statutárního města Liberec