Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Akreditované školení

Test

Nabídka akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

iQLANDIA o.p.s. je akreditována jako vzdělávací instituce dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků 
Místo konání: iQLANDIA, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Termín školení je potřeba domluvit alespoň dva měsíce předem, aby bylo možné zajistit kapacity odborných lektorů. Po individuální dohodě lze program připravit i pro větší počet účastníků. Je však potřeba program přizpůsobit individuální poptávce. Pro účastníky kurzu je možné objednat navíc stravování. Program lze hradit fakturou. 

V případě zájmu pište na e-mail rezervace@iqlandia.cz.
 

Hravé přírodovědné experimentování podomácku

Forma: seminář a dílna
Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 15 účastníků
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč
Popis:
Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší a sami sestaví experimenty, pomocí nichž lze k výuce fyziky či fyzikálních témat přírodovědy zapojit hravé experimentování podomácku. Dozvědí se, jak lépe motivovat žáky a vzdělávat je s lepšími výsledky co do kvality osvojení učiva i obecnějších přírodovědných a technických kompetencí a co do vztahu k dalšímu (sebe)vzdělávání v daném směru. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.
 

Jednoduché experimenty pro nejmladší

Forma: seminář a dílna
Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 20 účastníků
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Poplatek za jednoho účastníka: 1000 Kč
Popis: Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi provádět experimenty s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se sadou pokusů s jednoduchými pomůckami a s možnostmi zapojení experimentování do výuky nejmladších žáků. Pedagogičtí pracovníci si prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a některé z pomůcek si sami vyrobí. Program je možno rozšířit o prohlídku expozic science centra a planetária.
 

Výuka přírodovědných předmětů s využitím badatelsky orientovaného vyučování

Forma: seminář a exkurze
Cílová skupina: učitelé 2. stupně, vedoucí školních zájmových kroužků
Počet: 6 až 20 účastníků
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Poplatek za jednoho účastníka: 1367 Kč
Popis: 
Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky s konstruktivistickým přístupem ve výuce a se základními principy badatelsky orientovaného vyučování, s využitím zázemí science centra iQLANDIA.  Podíváme se do laboratoří, iQPLANETÁRIA i expozic. V Laboratoři si učitelé prakticky vyzkouší přípravu a správné provedení experimentů a jednoduchých aktivit, které mohou využít k rozšíření své výuky přírodovědných předmětů, a seznámí se s možností, jak populárně naučnou formou zvýšit oblíbenost přírodovědných předmětů.