Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Dokumenty
  4. Zpracování osobních údajů
Intro

Zpracování osobních údajů

Test

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost

IQLANDIA, o.p.s.
se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 254 44 565 
kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel: - +420 486 103 090
dále jen „správce“

tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

  • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů
  • vedení evidence zákazníků / klientů
  • obchodním sdělením

 na právním základě nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR) a nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, věk, místo bydliště, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, místo bydliště (pokud to smluvní vztah vyžaduje), e-mail (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.    

V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů získány formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému formou viditelného piktogramu umístěného v místech zabíraných kamerovým systémem s uvedením identifikace iQL jako správce údajů a upozorněním na internetovou adresu. Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou ukládány pouze na k tomu účelu určené datové úložiště na dobu nejdéle 120 hodin.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt osobních údajů uděluje tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) svůj svobodný a výslovný souhlas společnosti:

IQLANDIA, o.p.s.
se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 254 44 565 
kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel.: +420 486 103 090

jako správci (dále jen „správce“) se zpracováním svých osobních údajů, která subjekt správci sám poskytl, dle podmínek uvedených v tomto souhlasu.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje k následujícím účelům:

  • vedení evidence zákazníků / klientů
  • přímý marketing – zasílání newsletterů a další e-mailové komunikace, tiskovin, mobilních notifikací, zasílání výher, vstupenek a propagačních předmětů.

na právním základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. a) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a to jak v celém rozsahu, tak pouze vůči zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytovat a jejich neposkytnutí nemá pro subjekt údajů žádné důsledky.